Hund

Hund


disse sider vil du kunne læse om vores hunde, både dem som er hos os med deres udstillingsresultater og dem som vi mindes.

Du vil kunne læse racestandarden for Australian Silky Terrier samt lidt om hvordan de klippes og trimmes til udstilling.

Og så vil der være links til  nogle forskellige kennelklubber rundt omkring i verden, samt links til nogle

opdrættere og andet hunderelateret.

God fornøjelse med siderneOn these pages you can read about our dogs, both those who are with us, their show results and those we remember.

You can read the breed standard for the Australian Silky Terrier and a bit about how they are cut and trimmed before a show.

And then there will be links to some different kennel clubs around the world, as well as links to some breeders and other dog related.

Enjoy pages