Vi mindes

Til minde om Dian


Kishita Silky’s Mr. Dian-Al-Din


24.06.2008 – 23.06.2020


November 2008 flyttede Dian ind. Han var ikke specielt køn, en lille spidsmus, ingen forventede at han ville blive til noget andet end en sød familiehund. Han flyttede senere hjem til mine forældre da han ikke helt passede i flokken, men passede perfekt ind hjemme hos dem. Fra at han ikke var specielt køn til at starte med, havde han i løbet af et års tid udviklet sig til en meget smuk Silky - man kan næsten sammenligne ham med historien om den Grimme ælling der blev til en smuk svane. Jeg havde ikke udstillet ham i en lang periode, men efter hans forvandling og han blev udstillet igen, blev han i løbet af 2 udstillinger Dansk champion - det gik stærkt. Dian blev far til to kuld hvalpe. I august 2018 flyttede Dian hjem til en dame da begge mine forældre nu var væk. Der fik han sin anden ungdom tilbage og nød sit otium indtil han pga. alderdom, blindhed og døvhed blev aflivet.

Hvil i fred kære søde Dian

 


In memery off Dian


November 2008 Dian moved in. He wasn't particularly handsome, a little shrew, no one expected him to become anything other than a sweet family dog. He later moved home to my parents as he didn't quite fit in with the pack but fit in perfectly at their home. From not being particularly handsome to begin with, he had developed over the course of a year into a very beautiful Silky - you can almost compare him to the story of the Ugly Duckling who turned into a beautiful swan. I hadn't exhibited him for a long time, but after his transformation and he was exhibited again, he became Danish champion within 2 exhibitions - it went fast. Dian fathered two litters of puppies. In August 2018, Dian moved to a lady's home as both my parents were now gone. There he regained his second youth and enjoyed his retirement until he was put to sleep due to old age, blindness and deafness.


Rest in peace dear sweet Dian

* * * * * *

Til minde om Enzo

Silkylyst Lorenzo

04.12.06 - 18.06.09


Torsdag d. 18. Juni 2009 blev vores elskede Enzo aflivet.


Februar 2007 flyttede Enzo ind hos os. Han var en meget elskelig hund med et skønt, glad temperament. Han elskede at komme på udstillinger og så snart han fik udstillingslinen på, var det som om han rettede sig op for nu var det tid til at shine. Og han kunne næsten slå knude på sig selv for, at vores udstillings venner skulle komme og hilse på ham når vi mødtes. Desværre fik han allergi for flere forskellige ting og vi prøvede forskellige behandlinger uden særlig god effekt. Han havde også problemer med mave-tarm systemet med blodige opkastninger, diarre og havde svært ved at holde vægten. Om det stress på grund af allergien nåede vi ikke at få opklaret, for hans temperment ændrede sig, han blev let irritabel, knurrede og kunne finde på at vise tænder. Jeg valgte derfor at give ham fred.


Hvil i fred Enzo, vi savner dig og dit ellers glade humør.

 

In memory of Enzo


Thursday 18th June 2009 was our beloved Enzo was put to sleep.


February 2007 Enzo moved in with us. He was a very lovable dog with a wonderful, happy temperament. He loved going to shows and as soon as he got the show leash on it was like he straightened up because now was his time to shine. He could hardly stay still until our exhibition friends would come and greet him when we met – he loved everybody. Unfortunately, he became allergic to several different things and we tried different treatments without a particularly good effect. He also had problems with the gastrointestinal system with bloody vomiting, diarrhea and had difficulty maintaining weight. We didn't manage to find out about the stress due to the allergy, because his temper changed, he became easily irritable, growled and could show his teeth. I therefore chose to give him peace.


Rest in peace Enzo, we miss you and your otherwise happy mood.

* * * * * *

Til minde om Felix


Torsdag d. 01.04.2004 forlod Felix os desværre under meget triste omstændigheder.


Felix var en rigtig dejlig hund, men han var helt bestemt også sin egen herre. Han var min første hund, som jeg havde for mig selv i mange år og det bar han bestemt præg af.  Han kunne godt have været lidt bedre opdraget og han havde da også temperament. Men han var også meget elskelig og fræk på den søde måde. Fordi han var så meget min hund, havde han en idé om, at når jeg ikke var hjemme så gik han IKKE ud i haven eller ud nogen andre steder. Han blev liggende inde på sengen hele dagen, selv om Rene var hjemme og gik ude i haven. Først når jeg trådte ind ad døren, gik han ud i haven. I og med at han havde været alene-ejer hund i mange år og ikke haft synderlig kontakt med børn, var vi noget spændte på hvordan han ville opføre sig da vi fik barn - om han ville være skarp eller mild. Men han var en klog hund, så han vidste instinktivt at en lille baby skal man passe på og være blid imod
En morgen havde han virkelig ondt i maven og røntgen viste at han enten havde et fremmedlegme i maven eller en tumor. Han var blevet opereret om tirsdagen og det viste sig at han havde fået spist en sten som havde sat sig fast i tarmen. Operationen var egentlig gået meget godt, onsdag gik det fint. Men torsdag formiddag blev han pludselig akut dårlig og kort tid efter gik han bort.

Med den viden jeg har i dag om Australsk Silky Terrier, så tror jeg faktisk at hvis han havde haft en stamtavle og jeg havde udstillet ham, at han ville have gjort sig rigtig godt i udstillings-verdenen.

Jeg fik 12 gode år med Felix.


Hvil i fred Felix - jeg elsker dig.In memory off Felix


On Thursday 01/04/2004 Felix unfortunately left us under very sad circumstances.


Felix was a really nice dog, but he was definitely also his own master. He was my first dog that I had for myself for many years and he definitely showed that. He could well have been brought up a little better and he also had a temper. But he was very lovable and cheeky in a cute way. Because he was so much my dog, he had an idea that when I wasn't home he did NOT go out in the garden or anywhere else. He stayed in bed all day, even though Rene was at home and out in the garden. Only when I entered the door did he go out into the garden. As he had been a single-owner dog for many years and had not had much contact with children, we were somewhat excited about how he would behave when we had a child - whether he would be sharp or gentle. But he was a smart dog, so he instinctively knew that a small baby should be looked after and gentle

One morning he had a really bad stomach ache and the X-ray showed that he either had a foreign body in his stomach or a tumor. He had been surgery on Tuesday and it turned out that he had eaten a stone which had become stuck in the intestine. The operation went and on Wednesday everything looked fine, but the vet wanted to keep him until they had seen if the stomach was moving. But on Thursday morning he suddenly became critical ill and shortly afterwards he passed away

With the knowledge I have today about the Australian Silky Terrier, I actually think that if he had had a pedigree and I had exhibited him, he would have done very well in the show world.

I had 12 good years with Felix.


Rest in peace Felix - I love you.

* * * * * *

Dino


Dino er en Weimaraner/Labrador blanding. Min gode veninde's hund ventede hvalpe og vi fulgte med lige fra starten, selv om vi dog ikke skulle have hund. Men da de først var født, så var Rene solgt og det var jeg også, og Dino blev Rene's hund. Dino fik meget udseende efter Weimaraneren bortset fra at han var sort efter sin labrador-far. Han var en stor, flot og superskøn hund med det blideste temperament. Men efterhånden som Dino voksede op, måtte vi bare erkende at vi ikke var til store hunde og fandet derfor et dejligt nyt hjem til Dino da han var omkring 2 år gammel.


Savner dit lalleglade dejlige temperament.


Dino


Dino is a Weimaraner / Labrador mix. My good friend's dog waited puppies and we followed it closely, even though we agreed not to have one of the puppies. But when they first was born Rene and I was faling in love with thise lovely puppy and Dino became Rene's dog. Dino loked a lot like a Weimaraner except from his colour black that he got from his labrador father. He was a big, beautiful and a super great dog with a gentle temperament. But as Dino grew up, we just had to admit that we were not good with big dogs and found therefore a nice new home for Dino when he was about two years old.


Miss your babble happy lovely temperament.
* * * * * *