Racestandard

(Tegningen er udført før 1996 og viser derfor en kuperet hund)

FCI Standard Nr 236


25.05.2005 (GB) (ORG 19.04.2005)


AUSTRALIAN SILKY TERRIEROprindelsesland: Australien


Anvendelse: Terrier.


Klassifikation: FCI Gruppe 3 (Terriers),


Sektion 4 (Selskabs-terriers).


Uden brugsprøve.


Helhedsindtryk: En kompakt, moderat lavt bygget hund af middel længde. Dens bygning er elegant, men dog med tilstrækkelig substans til at give indtryk af evnen til at jage og dræbe mus og rotter på ejendommen. Pelsens hår, der er lige og silkeagtige, er delt med en midterskilning og giver hunden et velplejet udseende.


Temperament: Den skal have terrierens karakteristiske træk, herunder intens årvågenhed, energi og sundhed.


Hoved: Moderat langt, en smule kortere fra næsespidsen til en linie mellem øjnene end fra øjnene til nakkeknuden. Hovedet skal være stærkt og af terrier-type, idet det er moderat bredt mellem ørerne.


Skalle : Flad og ikke udfyldt mellem øjnene, med en fin, silkeagtig top-knot, som ikke falder ned over øjnene (langt hår, der hænger ned over næseparti og kinder, er meget uønsket).


Næse : Sort.


Læber : Stramme og tørre.


Kæber, bid : Stærke kæber og regelmæssige tænder, der ikke er for tæt sammenpressede. De øverste fortænder slutter tæt ned over de underste (saksebid).


Øjne: Skal være små og ovale, aldrig runde eller udstående, så mørke som muligt, med et intelligent og intenst udtryk.


Ører: Skal være små, V-formede med tynde ørelapper og højt ansat på skallen. De er opretstående og helt uden lange hår.


Hals: Middellang, elegant og let buet, går yndefuldt over i skulderpartiet. Halsen er dækket af et langt, silkeagtigt hårlag.


Krop: Skal være moderat lang i forhold til hundens højde.


Overlinie : Altid vandret, både i stand og bevægelse. En overlinie med karperyg eller hængeryg er en alvorlig fejl.


Lænd : Stærk.


Bryst : Af moderat bredde og dybde.


Ribbensparti : Godt hvælvede ribben, der strækker sig helt bagud til den stærke lænd.


Hale: Foretrækkes kuperet, højt ansat og båret rejst, men ikke overdrevent muntert. Halen skal være uden frynser. (NB! Kupering er forbudt i Danmark)


På en ukuperet hale skal de første tre halehvirvler bæres lodret opefter eller let buet, men ikke bøjet ind over ryggen. Halen må ikke danne krølle. Længden skal passe harmonisk til helheden. Den skal (som den kuperede hale) være uden frynser.


Lemmer:


Forpart: Forbenene har fintbyggede, runde knogler. De er lige og stillet godt ind under kroppen, uden svaghed i mellemhånden.


Skuldre : Fintbyggede og godt tilbagelagte. Sammen med den velvinklede overarm slutter de godt til ribbenspartiet.


Albuer : Hverken ind- eller udaddrejede.


Bagpart:


Lår : Skal være veludviklede.


Knæ : Skal være velvinklede.


Mellemfod : Velvinklede haseled. Set bagfra skal haserne være godt lavt ansatte og parallelle.


Poter: Små, med kraftige trædepuder, katteagtige med tæt sluttede tæer. Kløerne skal være sorte eller meget mørke.


Bevægelse: Bevægelsen skal være fri og præcis uden løshed i skuldre eller albuer. Poter og mellemhånd/-fod må hverken dreje ud- eller indefter. Bagparten skal yde godt fraskub med god smidighed i knæ og haser. Set bagfra må hunden hverken træde for snævert eller for "bredsporet".


Pels:


Hårlag : Skal være fladtliggende, fint og glansfuldt, med en silkeagtig struktur. Pelsen må ikke være så lang, at den kan genere hundens bevægelse, og der skal altid være "luft" under kroppen. For- og bagben er uden lange hår.


Farve : Alle nuancer af "Blue and tan" accepteres, idet farverne skal være så varme og dybe og veldefinerede som muligt. Den blå farve på halen skal være meget mørk. En sølvblå eller fawn top-knot er ønskelig. Farverne blue og tan er fordelt således: Tan omkring ørernes basis, på næsepartiet og kinderne. Blue fra nakkeknuden til haleroden, idet farven fortsætter ned over forbenene til nær håndroden og over lårene til haseleddet. En tan-farvet linie ses ned langs knæet, fra håndrod og has til tæerne, samt rundt om anus. Den blå farve på kroppen må ikke have nuancer af tan eller bronze, og de tan-farvede aftegninger må ikke være sodede. Sort er tilladt hos hvalpe, men ved en alder af 18 mdr skal farven "blue" være færdigudviklet.


Størrelse: Skulderhøjde 23 – 26 cm for hanner. Tæver kan være en smule mindre.


Vægten skal være afpasset efter højden.


Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.


Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.


Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.


Dansk Kennel Klubs bemærkning:


Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl


Ω Ω Ω


Standarden udgivet af FCI 25 MAJ 2005


Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité,


SEPTEMBER 2005


¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JANUAR 2000 ¤ ¤ ¤

FCI Standard Nr 236


The Australian Silky Terrier


 


General Appearance

Compact, moderately low-set, medium length with refined structure; sufficient substance to suggest ability to hunt and kill domestic rodents. Straight silky hair parted from nape of neck to root of tail, presenting a well-groomed appearance.


Characteristics

Terrier-like, keen, alert, active.


Temperament

Very friendly, quick and responsive.


Head and Skull

Moderate length, slightly shorter in length from tip of nose to between eyes than from there to top rear of occiput. Moderately broad between ears; skull flat, without fullness between eyes. Nose black.


Eyes

Small, round, dark as possible, not prominent, keen intelligent expression.


Ears

Small V-shaped, with fine leathers, high on skull and pricked; entirely free from long hair.


Mouth

Jaws strong, with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws. Teeth even and not cramped, lips tight and clean.


Neck

Medium length, refined, slightly arched. Well covering with long silky hair.


Forequarters

Shoulders fine, well laid back, well angulated upper arms fitting snugly to ribs; elbows turn neither in nor out; forelegs straight with refined round bone, set well under body with no weakness in pasterns.


Body

Slightly longer than height. Level topline; well sprung ribs extending back to strong loins. Chest of moderate depth and breadth.


Hindquarters

Thighs well developed. Stifles well turned; when viewed from behind, the hocks well let down and parallel.


Feet

Small, well padded and cat-like. Closely knit toes with black or very dark toenails.


Tail

Previously customarily docked.

Docked: Carried erect; not over-gay. Free from long feathering.

Undocked: Carried erect, not over-gay. Free from long feathering. Length to give an overall well-balanced appearance.


Gait/Movement

Free, straight forward without slackness at shoulders or elbows. No turning sideways of feet or pasterns. Hindquarters have strong propelling power with ample flexibility at stifles and hocks. Viewed from behind, movement neither too close nor too wide.


Coat

Straight, fine and glossy; silky texture; length of coat 13-15 cms (5-6 ins) from behind ears to set-on of tail desirable. Legs, from knees and hocks to feet, free of long hair. Fine silky ‘top-knot’, not falling over eyes. Long fall of hair on foreface and cheeks undesirable.


Colour

Blue and tan, grey-blue and tan, the richer these colours the better. Blue on tail very dark. Distribution of blue and tan as follows:

Silver-blue or fawn top-knot, tan around base of ears, muzzle and on side of cheeks; blue from base of skull to tip of tail, running down forelegs to near knees and down thighs to hocks; tan line showing down stifles, and tan from knees and hocks to toes and around vent. Blue colour must be established by 18 months of age.


Size

Most desirable weight about 4 kgs (8-10 lbs). Height approximately 23 cms (9 ins) at withers, bitches may be slightly less.


Faults

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.


Note

Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.