Racestandard

FCI Standard                                                                                                                                                 Nr. 236

05.12.2012(EN)                                                                                                                                            (ORG 08.10.2012)

 

                                                                               AUSTRALIAN SILKY TERRIER

                                                                                    Oprindelsesland: Australien

 

Anvendelse: Toy Terrier/selskabshund


Klassifikation: FCI Gruppe 3 (Terriers) Sektion 4 (Toy terriers) Uden brugsprøve


Kort historisk oversigt: De to vigtigste forfædre til denne race var Australsk Terrier og Yorkshire Terrier. I perioden fra 1820-1830 blev en delvis ruhåret terriertæve med en blålig farve sendt til England og parret med en Dandie Dinmont Terrier. Tæven stammede fra Tasmanien. En hr. Macarthur Little fra London købte nogle af hvalpene fra kuldet og eksperimenterede videre med det formål at skabe en blød, silkeagtig pels. Senere emigrerede hr. Little til Sydney, Australien, og her fortsatte han sit avlsprogram, idet han brugte både Australsk Terrier og Yorkshire Terrier. Disse hunde blev hurtigt spredt ud i alle Australiens kolonier, og den Australske Silky terrier var opstået som en selvstændig race. Racens standard blev først fastlagt i begyndelsen af 1900-tallet.

 

Helhedsindtryk: En kompakt, moderat lavt bygget hund af middel længde. Dens bygning er elegant, men dog med tilstrækkelig substans til at give indtryk af evnen til at jage og dræbe mus og rotter på ejendommen. Pelsens hår, der er lige og silkeagtig, er delt med en midterskilning og giver hunden et velplejet udseende.


Temperament: Racen skal have terrierens karakteristiske træk – herunder intens årvågenhed, energi og sundhed. Det er en modig og værdig Toyterrier, der som følgesvend ikke overgås af andre.


Hoved: Moderat langt, en smule kortere fra næsespidsen til øjnene end fra øjnene til nakkeknuden. Det skal være stærkt og af terrier-type, idet det er moderat bredt mellem ørerne.


Skalle: Flad og ikke udfyldt mellem øjnene. Den har en fin silkeagtig top-knot, som ikke falder ned over øjnene (langt hår, der hænger ned over næseparti og kinder, er særdeles uønsket).


Stop: Markeret – men moderat


Næse: Sort


Læber: Stramme og tørre


Kæber, bid: Stærke kæber og regelmæssige tænder, der ikke er for tæt sammenpressede. De øverste fortænder slutter tæt ned over de underste (saksebid).


Øjne: Skal være små og ovale, aldrig runde eller udstående, så mørke som muligt, med et intelligent og intenst udtryk.


Ører: Skal være små og v-formede med tynde ørelapper. De er højt ansat på skallen, opretstående og helt uden lange hår.


Hals: Middellang, elegant og let buet. Den går yndefuldt over i skulderpartiet. Halsen er dækket af et langt, silkeagtigt hårlag. Krop: Skal være moderat lang i forhold til hundens højde.


Overlinie: Altid vandret – både i stand og bevægelse


Lænd: Stærk


Bryst: Af moderat bredde og dybde. Ribbenene er godt hvælvede og når godt tilbage til den stærke lænd.


Hale: Hvis den er kuperet, er den højt ansat og båret opret – men ikke for muntert. Den skal være uden frynser.

Ukuperet: De første tre halehvirvler skal bæres lodret eller let buet, men ikke bøjet ind over ryggen. Halen må ikke danne krølle. Længden skal passe harmonisk til helheden. Halen skal være uden frynser. NB - Kupering er forbudt i Danmark.


Lemmer


Forpart: Forbenene er fintbyggede og har runde knogler. De er lige og stillet godt ind under kroppen uden svaghed i mellemhånden.

Skuldre: Fintbyggede og veltilbagelagte. Sammen med den velvinklede overarm slutter de godt til ribbenspartiet.


Albuer: Hverken ind- eller udaddrejede


Forpoter: Små med kraftige trædepuder og katteagtige med tæt sluttende tæer. Kløerne skal være sorte eller meget mørke.


Bagpart: Lår: Skal være veludviklede


Knæ: Skal være velvinklede


Mellemfod: Velvinklede haseled. Set bagfra skal haserne være godt lavt ansatte og parallelle.


Bagpoter: Små med kraftige trædepuder og katteagtige med tæt sluttende tæer. Kløerne skal være sorte eller meget mørke.


Bevægelse: Bevægelsen skal være fri og præcis uden løshed i skuldre og albuer. Poter og mellemhånd/-fod må hverken dreje ud- eller indefter. Bagparten skal yde godt fraskub med god smidighed i knæ og haser. Set bagfra må hunden hverken bevæge sig for snævert eller for bredt.


Pels: Hårlag: Skal være fladtliggende, fint og glansfuldt med en silkeagtig struktur. Pelsen må ikke være så lang, at den generer hundens bevægelse, og der skal altid være ”luft” under kroppen. For- og bagben er uden lange hår.


Farve: Alle nuancer af ”blue and tan” accepteres, idet farverne skal være så varme og dybe og veldefinerede som muligt. Sølvfarvet og hvidt er ikke acceptabelt. Den blå farve på halen skal være meget mørk. En sølvblå eller fawn top-knot er ønskelig. Farverne blue og tan fordeles således: Tan omkring ørernes basis, på næsepartiet og kinderne. Blue fra nakkeknuden til halen, idet farven fortsætter ned over forbenene til nær håndroden og over lårene til haseleddet. En tanfarvet linie ses ned langs knæet, fra håndrod og hase til tæerne, samt rundt om anus. Den blå farve på kroppen må ikke have nuancer af tan eller bronze, og de tan-farvede aftegninger må ikke være sodede. Sort er tilladt hos hvalpe, men ved en alder af 18 måneder skal farven ”blue” være færdigudviklet.


Størrelse/vægt: Skulderhøjde for hanner: 23–26 cm. Tæver kan være en smule mindre. Vægten skal være afpasset efter højden.


Fejl


Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på hundens sundhed og velbefindende.


 Alvorlige fejl:

  • Karperyg eller nedsænket ryg

 Diskvalificerende fejl:

  • Aggressive eller overdrevent sky hunde
  • Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

 

Bemærk:

  • Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
  • Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør anvendes i avlen.

 

                                                                                               Dansk Kennel Klubs bemærkning:

                                                              Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.


                                                                                       W W W Standarden udgivet af FCI 05.12.2012

                                                                                   Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité

                                                                                                           NOVEMBER 2018

                                                                     NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JUNI 2013