Vi mindes

Til minde om Enzo


Torsdag d. 18. Juni 2009 blev vores elskede Enzo aflivet.


Han havde længe døjet med allergi, vi havde prøvet forskellige behandlinger uden at det havde særlig god effekt. Han havde også problemer med mave-tarm systemet med blodige opkastninger og diarre. Om det var pga. stress af allergien nåede vi ikke at få opklaret.

Til trods for hans enormt gode temperament fik allergien, den konstante kløe stresset ham så meget, at han havde problem med at holde vægten, blev irritabel, knurrede og viste tænder af både os og de andre hunde, hvis man var i vejen. Til sidst endte han med at komme op og slås over ingenting. Han var ellers en hund som altid gik uden om en slåskamp.

Vi valgte derfor at give ham fred også pga. at vi ikke kunne risikere at han kom til at snappe vores datter, hvis hun kom i vejen.

Enzo var ellers en meget elskelig hund med et skønt, glad temperament. Han elskede at komme på udstillinger og han kunne næsten slå knude på sig selv for, at vores udstillings venner skulle komme og hilse på ham når vi mødtes

Det skal så lige siges, at racen IKKE er kendt for allergi. Han var ganske kort sat på listen over avls-hanner, men blev straks taget af da vi fik konstateret allergien og han nåede heldigvis aldrig at blive brugt i avlen. Vi håber at han var en ener mht. allergi.

På alle andre punkter var han en éner.


Hvil i fred Enzo, vi kommer til at savne dig og dit ellers glade humør.In memory of Enzo

Thursday 18th June 2009 was our beloved Enzo was put to sleep.


He had long put up with allergies, we had tried different treatments but none with good effect. He also had problems with the gastrointestinal system with bloody vomiting and diarrhea. Whether it was due to stress, allergies, we did not get solved.

Despite his enormous good temperament did the allergie, the constant itching stressed him so much that he had a problem with keeping weight, were irritable, and growled, showed teeth of both us and the other dogs if they were in his way. Finally he ended up with getting into fights over nothing. He was otherwise a dog that always went on without a fight.

We therefore chose to give him peace also because we could not risk that some day he would bite our daughter if she got in his way.

Enzo was otherwise a very loveable dog with a wonderful happy temperament. He loved to go to shows and he could hardly stay still until our exhibition friends would come and greet him when we met – he loved everybody.

It should then just be said that the breed is not known for allergies. He was briefly put on the list of stud-males, but was immediately taken off when we found out that he had allergies and we are thankfully that he never got to be used for breeding. 

In all other respects he was an exclusive.


Rest in peace Enzo, we shall miss you and your happiness.

* * * * * *

Til minde om Felix


Torsdag d. 01.04.2004 forlod Felix os desværre under meget triste omstændigheder.


Han var blevet opereret om tirsdagen fordi han på mystisk vis havde fået spist en sten. Operationen var egentlig gået meget godt, onsdag gik det fint. Men torsdag formiddag blev han pludselig akut dårlig og kort tid efter opgav han livet.

Felix var en rigtig dejlig hund, men han var helt bestemt også sin egen herre. Han var min første hund, som jeg havde for mig selv i mange år og det bar han bestemt præg af.  Han kunne godt have været lidt bedre opdraget og han havde da også temperament. Men han var også meget elskelig og fræk på den søde måde.

Fordi han var så meget min hund, havde han en idé om, at når jeg ikke var hjemme så gik han IKKE ud i haven  eller ud nogen andre steder. Han blev liggende inde på sengen hele dagen, selv om Rene var hjemme og gik ude i haven. Først når jeg trådte ind af døren, gik han ud i haven.

I og med at han havde været alene-ejer hund i mange år og ikke haft synderlig kontakt med børn, var vi noget spændte på hvordan han ville opføre sig da vi fik barn - om han ville være skarp eller mild. Men han var en klog hund, så han vidste instinktivt at en lille baby skal man passe på og være blid imod.

Med den viden jeg har i dag om Australian Silky Terriern, så tror jeg faktisk, at hvis han havde haft en stamtavle og jeg havde udstillet ham, at han ville have gjort sig rigtig godt i udstillings-verdenen.

Jeg fik 12 gode år med Felix.


Hvil i fred Felix - jeg elsker dig.In memory off Felix

Thursday 01.04.2004 Felix left us, unfortunately, under very sad circumstances.


He had surgery on Tuesday because he mysteriously had eaten a rock. The operation was succesfull, Wednesday went well. But Thursday morning, he was suddenly critically ill and shortly after he gave up life.

Felix was a really nice dog, but he was certainly also his own master. He was my first dog that I had to myself for many years and he certainly bore the stamp of. He could have been a little better trained and he could be a bit temper. But he was also very lovable and naughty at the sweet way.

Because he was so much my dog, he had an idea that when I wasn’t at home, he didn’t go out in the garden or anywhere else. He was lying inside on the bed all day, even though Rene was home and perhaps was working in the garden. As soon as I was home, he went into the garden when he had said his hello.

The fact that he had been a single-person-dog for many years and has had little contact with children, we were somewhat excited about how he would behave when we got a child - whether he would be grumpy at the child or kind. But he was a clever dog, so he knew instinctively that he had to be gentle at the baby.

With the knowledge I have today on the Australian Silky Terriern, I actually believe that if he had had a pedigree and I had shown him that he would have done very well in the exhibition world.

I had 12 good years with Felix.


Rest in Peace Felix - I love you.

* * * * * *

Dino


Dino er en Weimaraner/Labrador blanding. Min gode veninde's hund ventede hvalpe og vi fulgte med lige fra starten, selv om vi dog ikke skulle have hund. Men da de først var født, så var Rene solgt og det var jeg også, og Dino blev Rene's hund. Dino fik meget udseende efter Weimaraneren bortset fra at han var sort efter sin labrador-far. Han var en stor, flot og superskøn hund med det blideste temperament. Men efterhånden som Dino voksede op, måtte vi bare erkende at vi ikke var til store hunde og fandet derfor et dejligt nyt hjem til Dino da han var omkring 2 år gammel.


Savner dit lalleglade dejlige temperament.


Dino


Dino is a Weimaraner / Labrador mix. My good friend's dog waited puppies and we followed it closely, even though we agreed not to have one of the puppies. But when they first was born Rene and I was faling in love with thise lovely puppy and Dino became Rene's dog. Dino loked a lot like a Weimaraner except from his colour black that he got from his labrador father. He was a big, beautiful and a super great dog with a gentle temperament. But as Dino grew up, we just had to admit that we were not good with big dogs and found therefore a nice new home for Dino when he was about two years old.


Miss your babble happy lovely temperament.
* * * * * *